LET OP: er zijn ook een aantal situaties waarin een paard niet behandeld mag worden. Er zullen dus altijd eerst een aantal vragen beantwoord moeten worden voordat

              er tot een behandeling over gegaan kan worden. In sommige situaties is het misschien beter om niet een heel uitgebreide behandeling te doen en alleen een gedeelte

              te behandelen.

 

              - bij koorts

              - bij een acute lokale bacteriële infectie  

              - bij een cardiale decompensatie (hartproblemen)

              - drachtige merries

               mag geen Manuele Lymfedrainage behandeling uitgevoerd worden, tenzij na overleg met een dierenarts anders wordt bepaald.

            

 

                 Let op:  Manuele Lymfe drainage is  geen vervanging voor diergeneeskundige hulp. Bij acute problemen altijd een dierenarts inschakelen.